M? Nhn Tm K? - Schemes Of A BeautyPlay
M? Nhn Tm K? - Schemes Of A Beauty
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim ?i Loan
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Nh?ng n?m ??u Ty Hn , ca n? Tr??ng An l ??u Y Phng m?t ngy tr??c ?m tn hn , g?p ???c hong t? L?u H?ng , ng??i b? L? H?u b?c h?i . Nng ? ?nh c?p h? ph l?nh bi c?a ch?ng s?p c??i , c?u L?u H?ng thot kh?i thnh Tr??ng An , v v?y d?n ??n gia ?nh tan nt , b?n thn nng c?ng b? b?c vo cung lm n t? . Y Phng ? s?p ??t , mang con trai m?i sinh c?a V??ng M? Nhn ??i cho V??ng h?u Tr??ng Yn - chu ngo?i c?a L? H?u . L? H?u r?t thch s? thng minh c?a nng , nn ? t? hn cho L?u H?ng , ng??i b? ?y ?i n??c ??i . V th??ng sinh thin h? , nng ? ?? ngh? v?i L?u H?ng b m?t luy?n binh , m?i ng??i xung quanh ??u cho nng l " h?ng nhan h?a th?y " , ch? duy L?u H?ng th?y chung tin t??ng nng , sau ny phong h?u cho Y Phng . Phu th cng tr?i qua r?t nhi?u bi?n c? , t?o thnh thin thu ??i nghi?p . Khi ? tr? thnh m?u nghi thin h? , nng l?i c?m th?y quy?n l?c v tnh c?m hi?n c ?ang d?n m?t ?i . Nng tm m?i cch vn h?i tnh c?m c?a tr??ng phu , ng?n c?n cc nhi t? tn st l?n nhau , dng th? php ??c ?o c?a mnh , h?t l?n ny ??n l?n khc , ha gi?i m?i nguy c? , gp ph?n sng l?p m?t th?i k? th?nh th? " V?n C?nh Chi Tr? " , tn c?a nng c?ng ???c ghi vo s? sch , ???c h?u nhn x?ng t?ng ....Phim c? trang l?ch s? M? Nhn Tm K? hi?n ? b?t ??u th?c hi?n nh?ng c?nh quay ??u tin t?i phim tr??ng Honh ?i?m. Vo nh?ng ngy quay ny, khn gi? ? v cng s?ng s?t khi ?on lm phim th?c hi?n phn c?nh ?m c??i c?a m?t "m? nam" v?i m?t ng??i ch?t.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ