S? Tr?i D?y C?a Cc V? Th?n - Rise Of The GuardiansPlay
Picasa:
S? Tr?i D?y C?a Cc V? Th?n - Rise Of The Guardians
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

?i?u gì s? x?y ra n?u nh?ng câu chuy?n v? Ông Già Noel, chú th? Ph?c Sinh, Nàng Tiên R?ng và Th?n Cát có nhi?u h?n là nh?ng gì mà ng??i ta t?ng bi?t và t?ng tin? ?i?u gì s? x?y ra n?u nh?ng v? th?n ??a quà, tr?ng, ti?n b?c và nh?ng gi?c m? có nhi?u bí m?t h?n là nh?ng gì chúng ta th?c s? bi?t? ?i?u này s? ???c ch?ng th?c trong S? TR?I D?Y C?A CÁC V? TH?N – m?t b? phim ho?t hình m?i c?a hãng DreamWorks. B?t t?, m?nh m? và nhanh nh?n, nh?ng nhân v?t th?n tho?i c?a tu?i th? ???c giao nhi?m v? b?o v? s? ngây th? và trí t??ng t??ng c?a nh?ng ??a tr? b?ng t?t c? s?c m?nh c?a mình. Khi hi?m h?a x?y ra v?i âm m?u xóa s?ch d?u v?t c?a các v? th?n b?ng cách ?ánh c?p ni?m tin và nh?ng ??c m? c?a l? tr?, nh?ng nhân v?t th?n tho?i này c?n s? giúp ?? c?a Jack Frost, ng??i b?t ??c d? gia nh?p vào ??i ng? này m?c dù anh ta ch?ng quan tâm ??n vi?c gi?i c?u th? gi?i.T? nh?ng n?i h?o lánh nh?t ? B?c C?c, nh?ng mái nhà ? Th??ng H?i, nh?ng th? tr?n nh? bé ? New England và r?t nhi?u n?i n?a, các v? th?n ??u tham gia vào m?t tr?n chi?n huy?n tho?i ?? ch?ng l?i ông K? ??c ác Pitch, k? âm m?u th?ng tr? th? gi?i b?ng cách lan truy?n n?i s? hãi trên toàn c?u - n?i ?ang ???c bao b?c b?i ni?m tin và phép màu c?a các v? th?n h? m?nh.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ