Huy?t Nh?c - Dirty BloodPlay
YouTube:
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Huy?t Nh?c - Dirty Blood
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Theo Hanguotong, Dirty Blood b? ??a vào danh sách phim “không phù h?p v?i tr? v? thành niên” ? Hàn Qu?c và không ???c công chi?u r?ng rãi. Nh?ng t? khi ra m?t (1/11) ??n nay, b? phim nh?n ???c r?t nhi?u l?i khen ng?i. H?u h?t khán gi? t?i xem Dirty Blood ??u cho r?ng, phim ph?n ánh chân th?c th?c tr?ng b?o hành tình d?c ? Hàn Qu?c. Nh?ng phân ?o?n di?n t? tâm lý nhân v?t khi?n nhi?u ng??i nhói ?au. M?t s? nhà phê bình c?ng cho r?ng, phim m??n b?o l?c và tình d?c nh? nh?ng công c? ?? chuy?n t?i thông ?i?p nhân v?n v? tình ng??i và s? tha th?, bao dung. Phim do Kang Hyo Jin ??o di?n, k? v? cô gái tr? In Seon (Yoon Joo ?óng). In Seon s?ng v?i m? - ng??i ?ang qu?n qu?i trong c?n b?nh nan y. Khi In Seon chu?n b? ??n Tây Ban Nha du h?c, bà m? nói ra s? th?t là cha cô v?n còn s?ng, In Seon ???c sinh ra sau khi ông hãm hi?p bà. ?au ??n vì ?i?u này, In Seon quy?t ??nh ?óng gi? là ng??i quen c?a m? ??n s?ng chung v?i cha ?? tìm cách tr? thù.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ