[Vietsub] Running Man - Running ManPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
[Vietsub] Running Man - Running Man
9.3/10 - 106 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Running man là m?t ch??ng trình gi?i trí vui nh?n c?a New Sunday thu?c ?ài SBS Hàn Qu?c v?i s? tham d? c?a dàn di?n viên n?i ti?ng c?a ??t n??c Hàn nh?: Song Jihyo, Gary, Haha (ha dong hoon), Yoo Jae Suk, Kim jong kook, Lee Kwang Soo, Ji Suk Jin… Ch??ng trình gi?i trí này hi?n nay ?ang ???c r?t yêu thích c?a t?t c? các b?n tr? Châu Á. Xem ch??ng trình Running man b?n s? ph?i b?t c??i v?i nh?ng ki?u cách ch?i khác l? c?a 2 ??i ch?i khách m?i, h? bu?c ph?i tranh giành nhau quy?t li?t ?? tr? thành ng??i chi?n th?ng, n?u không thì ??i thua h? s? ph?i nh?n nh?ng hình ph?t hài h??c m?i l? nh? là ph?i l?t ??, m?c qu?n xà l?n n?i công c?ng, nh?ng hình ph?t ng? ngh?nh m?i l? này s? khi?n b?n ph?i c??i l?n lê bò l?ch. M?i m?t t?p phim luôn làm cho b?n bu?c ph?i c??i vang vì nh?ng trò c?a Gary hay là nh?ng ý ki?n ??c ?áo khác ng??i c?a Ji Suk Jin. Thêm vào ?ó running man còn mang l?i nh?ng ly k? h?p d?n làm cho b?n h?i h?p và lo l?ng nh? các t?p: Hide/seek games/Choi min soo episodes/ Zombie episodes. Ngoài ra ch??ng trình truy?n hình dài t?p này còn gi?i thi?u v?i các b?n nh?ng c?nh ??p, danh lam th?ng c?nh c?a x? Hàn.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ