Tn L?c ??nh K 2014 - Tn l?c ??nh kPlay
YouTube:
Picasa:
Tn L?c ??nh K 2014 - Tn l?c ??nh k
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim xoay quanh m?t trong nh?ng tên thái giám, công công ?ào hoa nh?t trong l?ch s? phong ki?n trung qu?c th?i b?y gi?, ?ó là Vi Ti?u B?o, m?c dù là thái giám nh?ng b?ng m?u m?o c?a mình Vi Ti?u B?o ?ã không b? thi?ng nh? bao chàng công công khác nh?ng v?n không m?t ai hay bi?t. Th?n ?iêu hi?p l? là m?t ti?u thuy?t võ hi?p c?a Kim Dung, còn có tên khác là Th?n ?iêu ??i hi?p[1]. Tác ph?m ???c ??ng t?i l?n ??u tiên trên t? Minh báo vào ngày 20 tháng 1 n?m 1959 và liên t?c trong ba n?m[2].  Th?n ?iêu hi?p l? là ph?n hai trong b? X? ?iêu tam b? khúc, ???c ?ánh giá là ti?u thuy?t võ hi?p vi?t v? tình yêu hay nh?t c?a Kim Dung. B?i c?nh c?a Th?n ?iêu hi?p l? là vào cu?i th?i Nam T?ng, khi quân Mông C? ?ã l?n m?nh, tiêu di?t h?u h?t châu Á, châu Âu, ?ang tr?c ti?p uy hi?p an nguy c?a Nam T?ng.  Câu chuy?n xoay quanh tình yêu c?a hai nhân v?t chính là D??ng Quá và Ti?u Long N? gi?a nh?ng cu?c chi?n tang th??ng ??m máu c? trên giang h? l?n chi?n tr??ng.  C?ng gi?ng nh? nh?ng tác ph?m khác c?a Kim Dung, Th?n ?iêu hi?p l? ?ã ???c tác gi? ch?nh s?a nhi?u l?n. N?i dung c?a b?n l?u hành hi?n t?i có r?t nhi?u ?i?m khác bi?t so v?i l?n phát hành ??u tiên.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ