C Gi M?t Tch - Gone GirlPlay
Picasa:
C Gi M?t Tch - Gone Girl
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung phim Cô Gái M?t Tích: Sau s? m?t tích k? l? c?a ng??i v? tr? vào d?p k? ni?m 5 n?m ngày c??i c?a cô, ng??i ch?ng tr? thành tâm ?i?m c?a báo gi?i cùng hàng lo?t nh?ng nghi ng? và gi? thuy?t ???c tô v? xung quanh v? án. Nh?ng bí ?n d?n ???c hé l? ??ng sau b?c tranh gia ?ình h?nh phúc c?a c? hai. C?nh sát s? phát hi?n ra ?i?u gì? Ng??i v? còn s?ng hay ?ã ch?t? Hung th? th?t s? có ph?i là ng??i ch?ng g?n bó v?i cô? M? ??u b?ng hàng lo?t nh?ng câu h?i hóc búa không l?i ?áp, b? phim "Cô Gái M?t Tích - Gone Girl" d?n d?t ng??i xem ?i theo câu chuy?n ??y bí ?n, h?i h?p và gây c?n. Không ch? là m?t m?t v? án v?i nh?ng tình ti?t ly k?, b? phim còn mang ??n nh?ng tr?i nghi?m chân th?t và rùng r?n v? nh?ng s? th?t ??ng sau t?m bình phong h?nh phúc ??p ??.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ