??I TC TRUNG QU?C - AMERICAN DREAMS IN CHINAPlay
Picasa:
??I TC TRUNG QU?C - AMERICAN DREAMS IN CHINA
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

AMERICAN DREAMS IN CHINA 2013 (??I TÁC TRUNG QU?C) B? phim ?i?n ?nh "??i tác Trung Qu?c" k? v? câu chuy?n c?a ba ng??i b?n t?t ? tr??ng ??i h?c th?p niên 80 là Thành ?ông Thanh, M?nh Hi?u Tu?n và V??ng D??ng, ba ng??i h? có tình cách khác h?n nhau thu?c ba tr??ng phái, b?o th?, ti?n b? và trung dung, cùng ?ánh nhau, cùng cua gái, cùng ??c m? t?i M?. Sau ?ó ch? có M?nh Hi?u Tu?n l?y ???c visa, nh?ng gi?c m? n??c M? c?a anh l?i tr? nên m? h? và hoang mang, không nhìn th?y chút ti?n ?? và hy v?ng. Trong khi ?ó, ng??i không th? t?i ???c M? là Thành ?ông Thanh sau khi tr?i qua s? th?t b?i ê ch?, ?ã cùng V??ng D??ng xu?ng vùng sông n??c và m? m?t tr??ng ?ào t?o, s? nghi?p giáo d?c chuyên ?ào t?o cho nh?ng h?c sinh mu?n t?i Mxy. Cu?i cùng, s? nghi?p này c?a h? ?ã trói bu?c ba con ng??i l?i v?i nhau.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ