Thi?u Lm Tng Kinh Cc - A Legend Of ShaolinPlay
Thi?u Lm Tng Kinh Cc - A Legend Of Shaolin
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

thi?u lâm tàng kinh các  n?i dung : Vào Tri?u Minh n?m Thiên Kh?i, trong cu?c chi?n tranh giành, t??ng quân Nh?t B?n Ti?u Tr?ch Chính Hùng b? y?u th?, h?n ?ã d?n quân ch?y ??n vùng duyên h?i Trung Qu?c, liên k?t v?i h?i t?c gây h?a cho Trung Qu?c. Lúc ?ó, hoàng ?? Minh tri?u còn nh?, Thái giám V??ng Ký chuyên chính. H?n âm m?u ?o?t b?, hãm h?i trung th?n, h?y ho?i tri?u ?ình. T? T? Hào là con c?a t?ng binh Kinh ?ô T? Siêu. Cha c?u luôn mu?n b?o v? k? c??ng tri?u ?ình. Vì v?y c? nhà T? H?o ?ã b? V??ng Kí hãm h?i, ch? có T? Hào ???c cao t?ng Thi?u Lâm c?u s?ng. ???c công chúa Chu Nh??c C?m và b?n bè ??ng viên, c?u ?ã quy?t tâm ??n Thi?u Lâm T? h?c võ và báo thù cho cha m?. Và ti?p t?c hành trình báo thù, giúp vua c?u n??c. chúc các b?n xem phim vui v?

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ