?n Gi?i! C?u ?y R?i! - VTV3 - Thank god you&#39re herePlay
YouTube:
?n Gi?i! C?u ?y R?i! - VTV3 - Thank god you&#39re here
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Vi?t Nam
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

 m?t ch??ng trình hài m?i, v?i ??c s?n là s? b?t ng?! ?ây là ch??ng trình gi?i trí hài ch?a ??ng nhi?u y?u t? h?p d?n, hào h?ng trong t?ng phút, t?ng kho?nh kh?c. Khán gi? s? th?y các thí sinh (là nh?ng ngh? s? n?i ti?ng) b? ??y vào vào tình hu?ng mà b?n thân h? không bi?t tr??c mình là ai, di?n nh? th? nào và nh?ng gì s?p s?a di?n ra sau cánh c?a. “?n gi?i! C?u ?ây r?i!” s? th? thách kh? n?ng ?ng bi?n c?a nh?ng ng??i ch?i b?ng cách ??a h? vào m?t tình hu?ng không bi?t tr??c, và h? ph?i ?ng kh?u v?i nh?ng di?n viên hài chuyên nghi?p t?o nên tình hu?ng. T?ng "ng??i ch?i" s? b??c qua m?t cách c?a ?? vào m?t tình hu?ng, có th? là: b?nh vi?n, ngôi nhà c?, khu r?ng, con tàu v? tr?, ng?c t?i La Mã, ... H? ???c chào ?ón b?ng câu “?n gi?i! C?u ?ây r?i!”. K? t? ?ó, h? ph?i t? suy ngh? nhanh xem mình là ai? t?i sao ? ?ó? và ??c bi?t ph?i làm gì ?? "vào vai cho ng?t"! ?n gi?i c?u ?ây r?i . chúc các b?n xem phim vui v?

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ