V? Binh D?i Ngn H HD - Guardians Of The GalaxyPlay
Picasa:
V? Binh D?i Ngn H HD - Guardians Of The Galaxy
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

chi?n binh giai ngân hà  Không còn là nh?ng âm m?u toan tính t?i ác trong ph?m vi Trái ??t n?a, l?n này m?i ?e d?a di?n ra trên quy mô v? tr?, hay chính xác h?n là d?i Ngân Hà n?i 12 t? c? dân trên kh?p các hành tinh, thu?c ?? m?i ch?ng t?c sinh s?ng. ??c bi?t h?n n?a, k? nh?n lãnh trách nhi?m gi?i c?u th? gi?i l?n này không còn là nh?ng ng??i anh hùng thu?n túy, mà là m?t t?p h?p nh?ng tên t?i ph?m, t? k? ngoài vòng pháp lu?t, sát th? cho ??n k? báo thù. Nh?ng nhân v?t kì d? ??y cá tính và quá khác bi?t ?ã t?p h?p l?i cùng nhau thành m?t ??i ng? t??ng ch?ng không cách nào h?p tác cùng nhau ?? ??i phó v?i k? thù chung ...  chúc cac b?n xem phim vui v?  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ