Spellbound - Chilling RomancePlay
Picasa:
Spellbound - Chilling Romance
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

  "Tôi th?y ng??i ch?t" là m?t c?m t? th??ng ???c s? d?ng trong các phim kinh d?, nh?ng n?u ?ó là s? th?t, và s? th?t ?ó x?y ra v?i nhân v?t n? chính c?a "Spellbound", thì ?ó s? là m?t s? th?t kinh hoàng ?áng s?. K? t? khi còn tr?, Yeo Ri có kh? n?ng siêu nhiên là nhìn th?y ???c các bóng ma, Yeo Ri ch?n cách t? cô l?p mình v?i th? gi?i bên ngoài. Nh?ng cô l?i ???c m?t nhà ?o thu?t ???ng ph? tên là Jo Goo ti?p c?n và ?? ngh? cho cô m?t công vi?c ch??ng trình bi?u di?n c?a anh. Khi cu?i cùng Yeo Ri ti?t l? v?i Jo Goo v? bi k?ch và cu?c s?ng cô ??n c?a cô, m?i th? b?t ??u thay ??i v?i c? hai ng??i. Li?u Jo Goo có th? giúp cô tìm ???c l?i thoát? Hay là anh c?ng s? b? truy ?u?i b?i nh?ng bóng ma nh? t?t c? nh?ng ng??i khác trong cu?c s?ng c?a Yeo Ri? hayphim chúc các b?n xem phim vui v?

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ