CU CHUY?N C HEO 2 - DOLPHIN TALE 2Play
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
CU CHUY?N C HEO 2 - DOLPHIN TALE 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

 Dolphin Tale 2 là m?t b? phim gia ?ình c?a ??o di?n Charles Martin Smith sau ph?n ti?p theo c?a Dolphin Tale 2011. ?ã vài n?m k? t? khi Sawyer Nelson và ??i ng? chuyên d?ng t?i b?nh vi?n h?i quân Clearwater, ??ng ??u là Ti?n s? Clay Haskett c?u s?ng cá heo Winter. V?i s? giúp ?? c?a Ti?n s? Cameron McCarthy, ng??i ?ã phát tri?n m?t cái ?uôi gi? duy nh?t cho cá heo b? th??ng ?? c?u s?ng nó. Tuy nhiên, cu?c chi?n v?n ch?a k?t thúc. M?t chú cá heo khác ch?t ?? l?i Winter m?t mình. Theo quy ??nh c?a USDA, cá heo không ???c ?? s?ng m?t mình và nhóm nghiên c?u ??ng tr??c nguy c? Winter chuy?n sang h? b?i khác. ?i?u b?t ng? x?y ra vào th?i kh?c quy?t ??nh, Winter s?p có b?n ??ng hành nh? tu?i m?i - chú cá heo Hope....

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ