??i m?t - YEVADUPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
??i m?t - YEVADU
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim ?n ??
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

 M?t vài ng??i ?àn ông ?ang tìm ki?m m?t cô gái tên là Deepthi ( Kajal Aggarwal ). Chúng ???c ti?t l? chính là tay sai c?a Veeru Bhai don (Rahul Dev). M?c dù Veeru Bhai quan tâm ??n Deepthi, cô ?y không thích Veeru Bhai và cô ?ang yêu Satya (Allu Arjun). C? hai quy?t ??nh k?t hôn, nh?ng Veeru Bhai c? g?ng ?? ng?n ch?n. Deepthi ghét b?o l?c và nh?c nh? Satya t? b? b?o l?c. Satya ch?p nh?n và h? lên m?t xe buýt t? Vizag . Veeru Bhai là r?t t?c gi?n v?i ?i?u này và quy?t ??nh gi?t c? hai. Veeru Bhai g?i b?n tay sai, anh trai c?a ông (Ajay) và m?t c?nh sát tham nh?ng ?ang làm vi?c cho h?n. Chúng lên xe buýt mà hai v? ch?ng Deepthi và Satya ?ã ?i và chúng gi?t Deepthi. Sau ?ó, chúng ?âm Satya nhi?u l?n và làm cho xe buýt b?c cháy. Chúng cho r?ng Satya ?ã ch?t. Nh?ng Satya v?n còn s?ng v?i nh?ng v?t b?ng n?ng và m?t khuôn m?t hoàn toàn b? bi?n d?ng. Satya thì b?t t?nh và ???c ??a ??n Hyderabad ?? ?i?u tr?, bác s? ngh? r?ng anh ta s? ch?t. Tuy nhiên, m?t bác s? ph?u thu?t cao c?p Ti?n s? Sharada (Jayasudha) quy?t ??nh không b? cu?c và c? g?ng gi?i ph?u và cho anh ta 1 khuôn m?t m?i, m?t ng??i hoàn toàn khác (Ram Charan Teja) nh? vào ph?u thu?t th?m m?. Khi Satya t?nh d?y, anh bi?t r?ng khuôn m?t c?a mình ?ã thay ??i và thoát kh?i b?nh vi?n ?? th?c hi?n k? ho?ch tr? thù cho cái ch?t c?a Deepthi...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ