M?t ngy lm th??ng ?? - BRUCE ALMIGHTYPlay
Picasa:
M?t ngy lm th??ng ?? - BRUCE ALMIGHTY
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

 Bruce Nolan (Jim Carrey) là m?t phóng viên s?n tin cho ch??ng trình th?i s? “M?t th?y tai nghe” ? Buffalo, New York. Anh ta r?t n?i ti?ng v?i nh?ng câu chuy?n làm m?i ng??i thích thú và vui v?, tr? chính b?n thân anh. Ng??i ta d? ??nh cho anh thay th? m?t nhân v?t quan tr?ng s?p ngh? h?u, chính vì th? Bruce quên h?t m?i s? trên ??i, k? c? cô b?n gái Grace (Jennifer Aniston), ch? bi?t có công vi?c và công vi?c. C? h?i cho Bruce kh?ng ??nh b?n thân chính là m?t ch??ng trình quan tr?ng ???c truy?n hình tr?c ti?p. Nh?ng ngay tr??c khi lên hình, ng??i ta l?i thông báo cho Bruce bi?t s? có ng??i cùng làm v?i anh ta, ?ó chính là ??i th? ngh? nghi?p c?a Bruce. Nh?ng l?i l? cãi vã k?t thúc b?ng m?t t? t?c t?u ?ã ???c ?ng kính máy quay truy?n th?ng ??n màn ?nh nh? c?a hàng tri?u khán gi?. Bruce b? sa th?i h?n kh?i ?ài truy?n hình, anh còn b? m?t ?ám du ?ãng “t?n” cho m?t tr?n “lên b? xu?ng ru?ng” còn chi?c xe yêu quý thì b? k? nào ?ó phá tanh bành. Trong kho?nh kh?c tuy?t v?ng ?ó, Bruce ch? còn bi?t kêu tr?i, than Th??ng ??, trách Chúa mà thôi.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ