Ci gi ph?i tr? - EQUILIBRIUMPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Ci gi ph?i tr? - EQUILIBRIUM
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

 ? m?t th? gi?i trong t??ng lai, m?t ch? ?? hà kh?c ?ã xóa b? chi?n tranh b?ng cách lo?i b? c?m xúc c?a con ng??i : t?t c? nh?ng ng??i có tr? tranh, sách, ho?c có c?m xúc ??u b? gi?t. Preston gi? vai trò m?t nhân viên hàng ??u c?a chính ph? trong vi?c quét s?ch nh?ng ng??i làm trái lu?t. M?i vi?c r?c r?i x?y ??n v?i anh do m?t l?n s? ý làm v? l? thu?c ki?m ch? c?m xúc vào bu?i sáng, s? thèm khát c?m xúc ?ã ??n v?i anh và Preston, ng??i ???c ?ào t?o ?? gìn gi? lu?t pháp c?a ch? ?? ?y l?i tr? thành ng??i duy nh?t có th? lo?i b? nó.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ