?? CH? NG?M 5 - BOARDWALK EMPIRE SEASON 5Play
Picasa:
?? CH? NG?M 5 - BOARDWALK EMPIRE SEASON 5
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

 Boardwalk Empire là b? phim truy?n hình nói v? v?n ?? t?i ph?m trong th?i kì nh?ng n?m 1920 ??n 1930 khi l?nh c?m bán r??u ???c ban hành. Và h? l?y là s? xu?t hi?n c?a hàng lo?t các b?ng nhóm t?i ph?m, chính tr? tr? thành Gangster. N?i b?t ngu?n c?m h?ng cho ch? ?? Mafia M?, mà sau này hình thành các huy?n tho?i mafia n?i ti?ng nh?: Bugsy Siegel, Lucky Luciano, Al Capone Scarface. Nhân v?t chính là Enoch “Nucky” Thompson, m?t chính tr? gia n?i b?t lên trong th?i kì này và ?ã tr? thành ng??i lãnh ??o thành ph? Atlantic City, New Jersey. Boardwalk Empire có nh?ng b?i c?nh ???c trau chu?t t? m? và vô cùng chân th?c, cùng c?t truy?n ??c s?c và gay c?n ???c th? hi?n m?t cách hoàn h?o b?i nh?ng di?n viên tài n?ng...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ