S?ng st ph?n 2 - THE 100 SEASON 2Play
S?ng st ph?n 2 - THE 100 SEASON 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim l?y b?i c?nh t??ng lai, 97 n?m sau khi m?t th?m h?a h?t nhân gi?t ch?t m?i sinh v?t t?n t?i trên Trái ??t. M?t b? ph?n loài ng??i thoát n?n và ?ã s?ng bên ngoài v? tr? ???c 3 th? h?. Khi ngu?n tài nguyên, l??ng th?c, không khí ngày m?t c?n ki?t, h? quy?t ??nh ??a 100 t?i ph?m thi?u niên xu?ng Trái ??t ?? th? nghi?m xem li?u ?i?u ki?n và môi tr??ng ? ?ó có phù h?p cho loài ng??i quay tr? l?i sinh s?ng hay ch?a. ? Trái ??t, h? ph?i ??i m?t v?i nh?ng con quái thú, nh?ng loài th?c v?t k? l? do ch?u ?nh h??ng c?a phóng x?. Chuy?n ngày càng r?c r?i khi 100 thi?u niên này quy?t ??nh n?i lo?n và không cam ch?u s? theo dõi c?a nh?ng ng??i ??ng ??u. M?i chuy?n s? di?n bi?n th? nào khi v?n m?nh c?a loài ng??i ?ang n?m trên b? v?c nguy hi?m?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ