T? ??I DANH B? 3: TR?N ?NH CU?I CNG - The Four: Final BattlePlay
Picasa:
T? ??I DANH B? 3: TR?N ?NH CU?I CNG - The Four: Final Battle
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Sau cái ch?t c?a Li?u Tùy Phong, C? Dao Hoa ti?p qu?n L?c Phi?n Môn và ti?p t?c ?i?u tra th? ph?m ??ng sau, cao th? nh?t ??ng có th? h? sát hàng lo?t võ lâm cao th? là ai. Trong khi ?ó, An Lão Gia v?i thâm thù huy?t h?n v?i Gia Cát Chánh Ngã, ?ã âm th?m c?u s?ng con trai An Th? C?nh b?ng th?o d??c ngàn n?m và ti?p t?c b?t tay v?i th?a t??ng Sái Kinh ?? "m?t tay che tr?i". V? phía t? ??i danh b?, Vô Tình (L?u Di?c Phi) sau khi bi?t ???c chân t??ng c?a th?m án n?m x?a và ??i di?n v?i m?t trong 13 sát th? - chính là ??ng môn Thi?t Th? li?u cô có ?? s?c ch?u ??ng và tình c?m v?i Lãnh Huy?t (??ng Siêu) s? ra sao khi k? th? ba C? Dao Hoa ch?a bao gi? ng?ng ?e d?a ?"

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ