Kuroshitsuji: Book of Circus - ??? Book of CircusPlay
Picasa:
Kuroshitsuji: Book of Circus - ??? Book of Circus
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Vào th?i Victoria, t?i London có m?t dinh th? n?m ? ngo?i ô th? tr?n c?a Bá t??c Phantomhive l?ng l?y cùng v? ch? nhân tr? tu?i c?a nó, Ciel Phantomhive. Vào ngày sinh nh?t th? 10 c?a Ciel, m?t ng?n l?a ?ã bao trùm c? dinh th?, cha m? c?a c?u b? ám sát, còn c?u thì b? b?t gi? b?i m?t t? ch?c bí ?n. Sau m?t tháng b? tra t?n kh?ng khi?p, Ciel quay v? gia ?ình Phantomhive cùng m?t qu?n gia áo ?en ??y bí ?n, Sebastian Michaelis.  V?i ng??i khác, có v? nh? tay qu?n gia kia ??n thu?n ch? là m?t ng??i có tay ngh? xu?t s?c. Song, m?y ai bi?t r?ng, Sebastian th?c ra là m?t ác qu? ?ã kí k?t kh? ??c v?i Ciel, h?a h?n s? giúp c?u tr? thù nh?ng k? ?ã hãm h?i Ciel, thay vào ?ó h?n s? l?y ?i linh h?n c?u. V?i t? cách là “Chó canh c?a N? hoàng” và là ng??i ??ng ??u th? gi?i ng?m ? Anh, Ciel gi?i quy?t nh?ng v? án r?c r?i ? London, trong khi ch? ??i ??n ngày báo thù c?a mình.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ