QUI TH - ExistsPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
QUI TH - Exists
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

M?t nhóm g?m 5 ng??i b?n tr? tu?i, yêu thích phiêu l?u m?o hi?m, ?ã cùng nhau t? ch?c m?t bu?i c?m tr?i hè t?i m?t c?n nhà hoang s? trong khu r?ng sâu thu?c vùng Texas. Nh?ng k? ho?ch t?n h??ng kì ngh? tuy?t v?i t?i m?t n?i v?ng v? ??y t? do c?a các b?n tr? ?ã không ??n nh? mong ??i mà thay vào ?ó là n?i hoang mang, ho?ng s? t?t cùng khi liên ti?p x?y ra nh?ng v? tai n?n trong bóng t?i, trên nh?ng con ???ng hoang v?ng. Kinh hoàng h?n khi h? khám phá ra m?t s?c m?nh ghê r?n ?ang ?n n?p d??i hình hài c?a “m?t th? gì ?ó” không hoàn toàn chính xác là con ng??i hay ??ng v?t, ch? bi?t r?ng “th? quái v?t kh?ng l?” này có ngu?n g?c t? m?t truy?n thuy?t c?a th? tr?n chuyên reo r?c c?nh ch?t chóc kinh hoàng, gi? ?ây quay tr? l?i ?? th?c hi?n c?n báo thù ??m máu c?a mình.… hayphim chúc các b?n xem phim vui v?

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ