S?ng T?m - Temporary FamilyPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
S?ng T?m - Temporary Family
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

H?ng Thi?u Long là nhân viên môi gi?i b?t ??ng s?n ch?m ch? n? l?c trong công vi?c, anh b? t? ch?i c?u hôn vì nhà mình quá nh?. B?n gái anh ta yêu c?u trong vòng 1 n?m ph?i ???c s?ng trong 1 ngôi bi?t th?. ?i?u này ??i v?i Thi?u Long mà nói qu? th?t là m?t nhi?m v? b?t kh? thi. M?i ngày ??u kh? s? ti?t ki?m ti?n, b?ng nhiên anh ta v? ???c m?t c? h?i hi?m có: 1 ngôi bi?t th? trong m? có m?t không hai ?ang ???c ??u c? bán giá ra ngoài v?i giá th?p. N?u nh? có th? thu?n l?i mua ???c bi?t th? này r?i bán l?i thì s? càng nhanh chóng th?c hi?n ???c m?c tiêu c?a anh ta. Vì v?y anh ta tìm 4 ng??i khác ??n cùng anh ta “??u c? phá giá” : Kim Ph??ng ( Tr?nh Tú V?n ) cô gái có 1 tài s?n nh?t ??nh ?ang chu?n b? thuê phòng, A H?c ( Angelababy ) con gái v? tr??c c?a Thi?u Long, Very ( Oho )th?c t?p sinh ? công ty b?t ??ng s?n c?a Thi?u Long, thi?u gia nhà tài phi?t. Tuy nhiên không ?oán ???c sau khi v?a mua ???c nhà xong thì chính ph? quy?t ??nh ra tay ng?n ch?n ??u c? phá giá, vì v?y 4 ng??i ph?i l?n l??t d?n vào nhà ? thành 1 gia ?ình t?m th?i, c?ng t? ?ây mà các tình hu?ng mâu thu?n liên ti?p kéo ??n... hay phim chúc các b?n xem phim vui v?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ