Titanic l?i k?t c?a James Cameron - The Final Word with James CameronPlay
Picasa:
Titanic l?i k?t c?a James Cameron - The Final Word with James Cameron
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Là phim tài li?u c?a James Cameron, tên tu?i v? ??o di?n l?ng danh g?n li?n v?i m?t trong nh?ng b? phim s? thi – tình c?m xu?t s?c nh?t m?i th?i ??i. “Titanic” (1997) ôm v? t?n 11 gi?i Oscar và h?n 1 t? ?ô la M? doanh thu trên toàn th? gi?i. Sau phiên b?n 3D và truy?n hình, nay ng??i hâm m? có th? hi?u sâu và sát h?n v? con tàu xa hoa mang nhi?u bí ?n v?i b?n tài li?u dài 90 phút. “Titanic: Final Word with James Cameron” là cái nhìn toàn c?nh ???c th?c hi?n b?i h?n 30 th? l?n chuyên nghi?p, t?p h?p m?t ??i ng? k? s?, ki?n trúc s? h?i quân, ngh? s? và các nhà s? h?c nh?m phân tích, lý gi?i nh?ng bí ?n t?n t?i trong 100 n?m qua. T?i sao và làm th? nào, con tàu ???c bao b?c v?ng ch?c b?t kh? xâm ph?m nh? Titanic l?i chìm xu?ng ?áy bi?n ??i Tây D??ng. M?t cu?c ?i?u tra quy mô và khoa h?c s? làm sáng t? chính xác ?i?u gì di?n ra v?i con tàu ngày 14 tháng T?, 1912.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ