Bn Trong Tri ??t - Inside Planet EarthPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Bn Trong Tri ??t - Inside Planet Earth
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Con ng??i ?ã khám phá ra r?ng m?t tr?ng cách trái ??t t?i 1/4 tri?u d?m và h?n 99% c?a Trái ??t v?n ch?a ???c khám phá. Nh?ng ???ng biên gi?i cu?i cùng không ph?i n?m ? b? m?t d??i c?a qu? ??a c?u. Ta bi?t gì v? Trái ??t ta ?ang s?ng? Qu? bóng xoay kh?ng l? b?ng ?á. Th?c t? là m?t ?i?u b?t th??ng ?ang di?n ra sâu trong Trái ??t. Các th? l?c m?nh m?, các quá trình bí ?n ?ang di?n ra bên d??i chân ta hàng ngàn kilomet. Không có chúng, cu?c s?ng trên Trái ??t không t?n t?i. Bí ?n s? s?ng trên Trái ??t n?m sâu bên trong. ?? hi?u cách th?c và lý do, chúng ta c?n m? Trái ??t ra, và ?i xu?ng t?n tâm Trái ??t. V?i s? tr? giúp c?a các hi?u ?ng tuy?t v?i, nh?ng gì bên trong ch?a ???c khám phá c?a Trái ??t ???c m? ra, cho ta m?t cái nhìn không th? tin n?i. T? sáng v?a qu?ng s?t tinh khi?t, m? kim c??ng l?p lánh ??n t? tr??ng b?o v? chúng ta an toàn tr??c b?c x? ch?t ng??i t? không gian ...   

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ