C ti?p vin hng khng - Kyabin AtendantoPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
C ti?p vin hng khng - Kyabin Atendanto
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Saito Miho là m?t n? ti?p viên hàng không qu?c t? (CA), ??ng nghi?p c?a cô ?y r?t hài lòng v?i thái ?? làm vi?c c?a cô. Hayami Tomoko, m?t ng??i yêu r??u, và Watanabe Yui, m?t ng??i m?t phim là nh?ng ng??i h?u r??u có ?ào t?o. ? New York, r??u ???c ph?c v? trong su?t chuy?n bay. Th? r??u ?ó ?ã làm m?t ng??i t? vong, nh?ng ai ?ã làm vi?c ?ó? Nh?ng ti?p viên hàng không li?u có liên quan..? V? án ph?i ???c lý gi?i trong vòng 3 ngày. C?nh sát ??a ph??ng ?ã x? lý v? vi?c v?i s? h?p tác c?a nh?ng ti?p viên hàng không.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ