S?n lng qui v?t [ ph?n 4] - Grimm - Season 4Play
S?n lng qui v?t [ ph?n 4] - Grimm - Season 4
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Thanh tra Nick Burkhardt ?ã chu?n b? tinh th?n ?? ??i m?tt v?i th?c t? nghi?t ngã khi ?i?u tra các v? án m?ng ? Portland, Oregon. Cho ??n m?t ngày anh ta b?t ??u th?y nh?ng chuy?n… nh?ng chuy?n mà anh không th? gi?i thích ???c. Ví d? nh? m?t ng??i ph? n? xinh ??p b?ng ch?c bi?n thành m?t m? phù th?y v?i hình thù g?m gu?c, m?t anh chàng Joe bình th??ng bi?n thành m?t con quái v?t kh?ng l? nguy hi?m. Và r?i sau m?t chuy?n th?m kinh hãi c?a m?t ng??i thân duy nh?t còn s?ng, Nick m?i phát hi?n ra s? th?t r?ng anh không gi?ng nh?ng ng??i khác mà anh là truy?n nhân c?a m?t nhóm th? s?n tinh nhu? g?i là “Grimms”, nh?ng ng??i ch?u trách nhi?m ng?n ch?n s? sinh sôi n?y n? c?a nh?ng sinh v?t siêu nhiên trên th? gi?i.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ