C?n bo kinh hong - The Perfect StormPlay
Picasa:
C?n bo kinh hong - The Perfect Storm
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Mùa thu n?m 1991, thuy?n tr??ng Billy Tyne (George Clooney) cùng 5 ng??i ??ng hành Bobby Shatford (Mark Wahlberg), Dale Murphy (John C. Reilly), Mike Moran (John Hawkes), David Sullivan (William Fichtner) và Alfred Pierre (Allen Payne) ti?p t?c nh? neo sau nh?ng ngày ra kh?i không thu ho?ch ???c gì. H? quy?t tâm tung m?t m? l??i l?n dù có d? báo m?t c?n bão ?ã xu?t hi?n ngoài kh?i. ?ích ??n Grand Bane ?ã không cho h? k?t qu? nh? mong mu?n, tàu Andrea Gail l?i rong ru?i t?i m?i Flemish h?a h?n nhi?u cá h?n. Qu? nhiên tr?i không ph? lòng ng??i, th?y th? ?oàn r?t ph?n kh?i v?i thành qu? thu ho?ch ???c. Nh?ng c?n bão ngoài kh?i phía ?ông nam ??i Tây D??ng ?ang d?ch chuy?n v? ven bi?n n??c M? có kh? n?ng k?t h?p v?i kh?i không khí l?nh khác t? phía b?c t?o thành m?t tr?n cu?ng phong kh?ng khi?p nh?t trong l?ch s?. Ng??i ta g?i nó là “c?n bão th? k?”.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ