Trn chu c?ng - Pearl HarborPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Trn chu c?ng - Pearl Harbor
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Rafe McCawley và Danny Walker là hai ng??i b?n thân cùng làm ngh?a v? ? c?n c? quân s? Trân Châu C?ng. Rafe m?nh m? luôn là ng??i che ch? b?o v? cho anh b?n Danny nh?y c?m, và trong m?t nhi?m v? nguy hi?m, Rafe ?ã ra ?i không tr? v?. ?au xót tr??c s? ra ?i c?a Rafe, Danny càng c?m thông v?i Evelyn Johnson, nàng y tá yêu say ??m Rafe. R?i tháng ngày d?n trôi ?ã mang h? xích l?i g?n nhau v??t qua ranh gi?i tình b?n. Tình yêu c?a h? s? có m?t k?t thúc h?nh phúc n?u không có m?t ngày n?, Rafe tr? v?. Hai ng??i b?n tr? thành hai k? thù vì cùng yêu m?t ng??i ph? n?. Evelyn c?ng ?ang ? trong m?t cu?c chi?n gi?ng co gi?a co quá kh? ?am mê và hi?n th?c lãng m?n. Nh?ng nh?ng cu?c chi?n tranh tình c?m ?y gi? b?ng ch?c tr? nên nh? bé vì h? ?ang ? trong tâm ?i?m c?a cu?c chi?n kh?c li?t. Ai s? s?ng sót qua nh?ng cu?c chi?n ?y?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ