Chuy?n Bay 7500 - 7500Play
Picasa:
Chuy?n Bay 7500 - 7500
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Chuy?n bay VP7500 l?y b?i c?nh là không gian kín trên m?t chi?c máy bay ?ang ?i t? Los Angeles ??n Tokyo. Tình c?, m?t lu?ng khí ??ng b?t th??ng xu?t hi?n, khi?n m?t hành khách lên c?n co gi?t và t? vong. M?t nguyên t?c c?a các hãng hàng không là khi máy bay ?ã ?i ???c n?a ch?ng ???ng mà có ng??i ch?t ??t ng?t thì hành trình v?n ph?i ???c ti?p t?c. Do ?ó, xác c?a hành khách v?a m?i qua ??i ch? ???c ??a vào khu v?c cách ly trong m?t khoang khác ch? không ???c x? lý ngay. ?i?u này vô tình d?n ??n nh?ng tai ??ng không th? l??ng tr??c ??i v?i c? chuy?n bay…

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ