Chi?n binh ma ?ng - Captain America 2: The Winter SoldierPlay
Chi?n binh ma ?ng - Captain America 2: The Winter Soldier
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

The Winter Soldier là tên c?a ph?n 2 c?a Captain America v? ng??i hùng Steve Rogers. Trong ph?n 1 là anh ?ã b? hôn mê m?y ch?c n?m nên trong ph?n 2 này anh s? g?p r?t nhi?u khó kh?n ?? hòa nh?p vào cu?c s?ng vì th? gi?i bây gi? quá hi?n ??i so v?i th?i c?a anh. ??ng th?i khi xem phim Captain America: Winter Soldier ta s? b?t g?p m?t tên k? thù l?n trong quân ??i Nga mang tên The Winter Soldier. ?ây là m?t nhân v?t mà ai c?ng ngh? là ?ã ch?t t? lâu bây gi? b?ng d?ng xu?t hi?n tr? thành 1 v? khí gi?t ng??i vì ?ã b? t?y não. ??c bi?t khi xem phim Captain America: Winter Soldier ta s? ???c g?p l?i góa ph? ?en - ng??i t?ng ??ng hành v?i Steve Rogers trong Bi?t ??i siêu anh hùng. Trong ph?n này hai ng??i s? h?p s?c cùng nhau ?? b?o v? thành ph? New York kh?i các th? l?c ?en t?i. Bên c?nh ?ó ta s? g?p l?i nh?ng nhân v?t c? c?a ph?n 1 khi xem phim Captain America: Winter Soldier qua dòng h?i t??ng c?a Steve.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ