Bi?t ??i siu anh hng 2 - Avengers 2: Age of Ultron [Trailer]Play
YouTube:
Bi?t ??i siu anh hng 2 - Avengers 2: Age of Ultron [Trailer]
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

úng nh? k? v?ng, teaser trailer ??u tiên c?a b? phim v?a ???c Marvel tung ra ?ã xác nh?n d? ?oán ?ó, mang ??n cho ng??i xem nh?ng th??c phim ??y h?a h?n. M? ??u trailer là nh?ng khung c?nh ?? nát, tan hoang cùng m?t gi?ng nói tr?m ??c di?n t? s? th?a mãn tr??c hi?n tr?ng ?ó c?ng nh? trò chuy?n cùng nh?ng ng??i hùng trong bi?t ??i Avengers. Sau ?ó là s? xu?t hi?n c?a m?t nhân v?t ng??i máy Ultron, mang hình d?ng r?t gi?ng v?i b? giáp quen thu?c c?a nhân v?t "Iron Man" c?a Tony Stark (Robert Downey Jr.), và chúng ta c?ng ???c th?y Tony nh?c ??n vi?c hoàn c?nh hi?n t?i có l?i c?a anh, t? ?ó có th? ?oán ra ngu?n g?c c?a ng??i máy ?ó t?ng là m?t nghiên c?u c?a nhà phát minh thiên tài này. Teaser trailer c?ng xu?t hi?n g?n nh? ??y ?? t?t c? các siêu anh hùng t? ph?n phim ??u nh? Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans),Hulk (Mark Ruffalo), Hawkeye (Jeremy Renner), Nick Fury(Samuel L.Jackson), bên c?nh ?ó là hai nhân v?t m?i Quick Silver và Scartlet Witch ?ã t?ng ???c hé l? ? cu?i phim Captain America 2. Thêm m?t b?t ng? n?a là s? xu?t hi?n c?a b? giáp Iron Man m?i ???c thi?t k? h?m h? mô ph?ng theo hình d?ng c?a ng??i kh?ng l? xanh Hulk, và chi?n ??u v?i chính nhân v?t này, dù hi?n ch?a rõ b? giáp ?ó có ph?i cho Tony Stark ?i?u khi?n hay không. Theo nh?ng gì chúng ta ???c th?y, ph?n phim này h?a h?n s? mang ??n nh?ng c?nh hành ??ng, chi?n ??u và tàn phá trên quy mô l?n không thua kém gì ph?n 1, v?i nh?ng k? x?o tân ti?n h?n. Nh?ng m?t ?i?m ??c bi?t gây chú ý là các siêu anh hùng g?n nh? ??c l?p chi?n ??u mà không t?p h?p thành m?t ??i, ??t ra nhi?u nghi v?n v? n?i b? c?a Avengers, m?t y?u t? quan tr?ng khi k? ??ch l?n này, theo nh? hình ?nh cho th?y, là m?t ??i quân ng??i máy ?ông ??o. Phim d? ki?n s? kh?i chi?u toàn Th? gi?i vào ngày 1/5/2015.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ