Cu?c chi?n lun h?i - Edge of tomorrowPlay
Cu?c chi?n lun h?i - Edge of tomorrow
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Edge of Tomorrow vén màn m?t th? gi?i trong t??ng lai g?n khi m?t ch?ng t?c ngoài hành tinh ?áp xu?ng Trái ??t b?ng m?t cu?c t?n công ??m máu mà không m?t ??n v? quân ??i nào trên hành tinh có th? ch?ng c? n?i. Trung tá Bill Cage (Tom Cruise th? vai) v?n là m?t s? quan d?ng “lính c?u” ch?a bao gi? tr?i qua chi?n tr?n khi anh b? ??y vào hoàn c?nh không h?n gì m?t nhi?m v? t? sát. B? gi?t ch? trong vòng vài phút, Cage gi? ?ây nh?n ra anh ?ang b? r?i vào m?t d?ng vòng l?p th?i gian không th? gi?i thích n?i – khi?n anh c? tr?i qua m?t tr?n chi?n ác li?t gi?ng nhau h?t l?n này ??n l?n khác, c? liên t?c ch?t ?i s?ng l?i... Nh?ng r?i sau m?i m?t tr?n ?ánh, Cage b?t ??u hi?u bi?t k? thù và ??i phó ???c v?i chúng b?ng k? n?ng ngày m?t nâng cao h?n, bên c?nh ng??i ??ng ??i là chi?n binh thu?c l?c l??ng ??c nhi?m Rita Vrataski (Emily Blunt). Và r?i trong khi Cage và Rita ti?p t?c chi?n ??u v?i b?n ngoài hành tinh, c? m?i cu?c ch?m trán l?p ?i l?p l?i khi?n h? ti?n g?n h?n m?t b??c ??n ngày ?ánh b?i hoàn toàn k? thù.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ