Nh tr? s? 24 - Boarding House No.24Play
Dailymotion:
Picasa 2:
Nh tr? s? 24 - Boarding House No.24
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B?n s? làm gì n?u phát hi?n mình có m?t ??a con ?ã 24 tu?i mà th?m chí không có b?t kì thông tin gì v? nó? Ch? nhân c?a nhà tr? (Kim Kwang Kyu) bi?t ???c mình có m?t ??a con khi ?ang ? bên gi??ng b?nh cu?a me?, nh?ng bà không nói thêm ?i?u gì khác ngoài ??a con ?y nay ?ã 24 tu?i. ?? xác ??nh ??a con ?? c?a mình, ng??i ?àn ông ?ã tìm ??n nh?ng ??a tr? c?a nh?ng m?i quan h? ngày tr??c và tìm th?y 6 ng??i n?m nay 24 tu?i (ZE:A Dong Jun, Tiny-G Do Hee, VIXX Ken, Rainbow Hyun Young, High Top BIGFLO và Kim Sa Eun) – 3 chàng trai và 3 cô gái – và ?ã th?c hi?n m?t k? ho?ch t? m? ?? h? ??n nhà tr? c?a mình. Tu?i 20 v?i nh?ng tính cách khác nhau, s? cùng tr?i qua tình yêu, cu?c s?ng, công vi?c và các m?i quan h? c?a nh?ng ng??i cùng nhà. Nh?ng li?u ch? nhân nhà tr? có nh?n ra ?âu là con mình trong sáu ng??i ?ó không? “Nhà tr? s? 24” là m?t series phim hài c?a Hàn Qu?c.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ