How I Met Your Mother - Season 1 - How I Met Your Mother - Season 1Play
How I Met Your Mother - Season 1 - How I Met Your Mother - Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

How I Met Your Mother là ch??ng trình hài c?a M? ???c chi?u l?n ??u trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Ch??ng trình ???c vi?t b?i Craig Thomas và Carter Bays. Câu chuy?n b?t ??u vào n?m 2030, khi ông b? Ted Mosby, k? l?i cho các con c?a mình v? nh?ng s? ki?n d?n ??n cu?c g?p m?t gi?a anh và v? mình. Quay l?i n?m 2005, khi anh chàng k? s? 27 tu?i, Ted c?m th?y mu?n k?t hôn sau khi c?u b?n cùng phòng, Marshall ?ính hôn v?i cô b?n thân t? th?i ??i h?c c?a anh, Lily sau 9 n?m h?n hò lãng m?n. V?i s? giúp ?? c?a "chuyên gia tán gái" Barney, Ted ?ã g?p ph?i ti?ng sét ái tình v?i Robin, nh?ng t??ng ?ó là ng??i ph? n? c?a ??i mình, nh?ng r?t c?c l?i là "dì" Robin c?a hai ??a nh?. Và r?i, ông b? Ted c?a chúng l?i ti?p t?c hành trình tìm ki?m cùng v?i s? giúp ?? c?a 4 ng??i b?n. M?i t?p phim là m?t câu chuy?n nh?, dí d?m và vui nh?n, mang ??n cho các b?n nh?ng tràng c??i s?ng khoái và th? giãn, ??ng th?i c?ng ?n ch?a nhi?u thông ?i?p ý ngh?a. 

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ