Lucy 2014 - Lucy 2014Play
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Lucy 2014 - Lucy 2014
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Lucy, m?t cô gái hoàn toàn bình th??ng. Sau m?t ?êm ti?c tùng, cô t?nh d?y và phát hi?n ra mình r?i vào tay m?t b?n b?t cóc bí ?n. Kinh hoàng h?n, ?ó là m?t t? ch?c ?en t?i ?ang âm m?u v?n chuy?n m?t ch?t thu?c kì l? và d? tính bi?n Lucy thành m?t ki?n hàng s?ng b?ng cách gi?u th? thu?c ?ó trong c? th? cô. Nh?ng ?i?u mà b?n chúng không ng? t?i là trong khi b? ?ánh ??p hành h?, b?c thu?c b? v? và ch?t thu?c ng?m vào c? th? Lucy. Nó bi?n cô thành m?t d?ng siêu nhân, v?i kh? n?ng v?n ??ng h?n ng??i ?? thoát kh?i vòng vây b?n b?t cóc, và quan tr?ng nh?t chính là gi? ?ây cô có th? s? d?ng h?t 100% công n?ng c?a não bô...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ