The Walking Dead - [Vietsub] [US TV Series 16 ] The Walking DeadPlay
Picasa:
The Walking Dead - [Vietsub] [US TV Series 16 ] The Walking Dead
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Trong 1 l?n th?c hi?n nhi?m v?, c?nh sát tr??ng Rick Grimes b? th??ng n?ng khi?n anh r?i vào tr?ng thái n?a t?nh n?a mê. Khi t?nh d?y, Rick nhanh chóng nh?n ra m?i th? ?ã thay ??i. Th? tr?n c? ?ã không còn yên bình, b?n bè, v? con, m?i th? ??u bi?n m?t, thay vào ?ó là quân ?oàn xác s?ng háu ?ói không ng?ng s?n ?u?i truy tìm nh?ng ng??i may m?n còn s?ng sót. M?t d?ch b?nh kh?ng khi?p ?ã lan ra kh?p n?i, bi?n con ng??i thành nh?ng thây ma di ??ng, không c?m xúc. Rick quy?t ??nh lên ???ng tìm gia ?ình mình, trên ???ng ?i, anh g?p nh?ng ng??i còn s?ng sót, h? t?o thành 1 nhóm, cùng ??u tranh sinh t?n, cùng v??t qua hi?m nguy v?i hy v?ng tìm ???c n?i t? n?n, tìm ???c nguyên nhân c?a d?ch b?nh và tìm ???c thu?c gi?i tr? c?n b?nh quái ác ?y. Li?u Rick có tìm ???c gia ?ình c?a mình? Gi?a s? s?ng và cái ch?t, gi?a ni?m hy v?ng và s? th?t ch?t chóc ?ang bao trùm, li?u h? có v??t qua ???c m?i th? thách và thành công? N?u ?ã t?ng mê m?n game và b? phim Resident Evil, n?u ?ã t?ng h?i h?p xem I am Legend c?a Will Smith thì không có lý do gì 

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ