Ti, Frankenstein - [2014] I, Frankenstein - Ti, Frankenstein [Vietsub HD completed]Play
Picasa:
Ti, Frankenstein - [2014] I, Frankenstein - Ti, Frankenstein [Vietsub HD completed]
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim I, Frankenstein v?i s? tham gi? c?a các di?n vi?n n?i ti?ng nh?: Aaron Eckhart, Yvonne Strahovski, Bill Nighy, Miranda Otto .... B? phim nói v? Adam Frankenstein m?t nhà khoa h?c ? nh?ng th?p niên c?a th? k? tr??c, khi mà lúc b?y gi? tôn giáo lên n?m quy?n và làm ch? thì khoa h?c l?i ít ???c bi?t ??n. Adam Frankenstein ?ã li?u mình dùng làm v?t thí nghi?m trên kh?p co th? mình nh?m tìm ra nh?ng ph??ng pháp ch?a tr? b?nh tât cho con ng??i, nh?ng vô tình ?ã ??y ông vào tình th? b? l?i d?ng b?i Victor Frankenstein v? bác s? ?ã t?o ra Adam Frankenstein r?t hài lòng v? thí nghi?m c?a mình và dùng anh nh? m?t công c? ?? chi?n ??u gi?a hai th? l?c ?ang n?m quy?n lúc b?y gi? và ??ng th?i tìm ra nguyên do c?a s? b?t t? c?a mình, và ngày càng anh l?i k?t c?ng trong vòng lu?n qu?n c?a cu?c chi?n ?ó.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ