Nh?t K Tnh Yu - [2014] Teacher's Diary ~ Nh?t K Tnh Yu | ??????????? | Sukrit Wisetkaew, Chermarn Boonyasak [Vietsub HD Completed]Play
Picasa:
Nh?t K Tnh Yu - [2014] Teacher's Diary ~ Nh?t K Tnh Yu | ??????????? | Sukrit Wisetkaew, Chermarn Boonyasak [Vietsub HD Completed]
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Thi Lan
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Vào n?m 2012, Song (Sukrit Wisetkaew) m?t c?u v?n ??ng viên ??u v?t, ?ã tr? thành m?t giáo viên ? m?t tr??ng ti?u h?c nông thôn. Tr??ng h?c này ch? có b?n h?c sinh và m?t giáo viên. Nh?t ký c?a Ann (Chermarn Boonyasak) m?t c?u giáo viên, ?ó là th? duy nh?t khi?n cho anh c?m th?y v?i b?t n?i cô ??n. Nhi?u câu chuy?n t?i tr??ng ?ã ???c Ann ghi chép l?i trong cu?n nh?t ký. C?u ?ã r?t ?n t??ng và nh?n ra mình ?ã thích Ann cho ??n khi h? liên l?c v?i nhau qua th?. C?u r?t mu?n g?p Ann nh?ng l?i không bi?t nên b?t ??u t? ?âu? N?m 2013, Ann tr? l?i tr??ng v?i t? cách là m?t giáo viên. Cô ?ã tìm th?y nh?t ký c?a cô và nh?ng câu chuy?n c?a Song ???c vi?t l?i trong nh?t ký. Cô không bi?t lý do t?i sao c?u ?y l?i r?i b? tr??ng và c?u ?y ?ã ?i ?âu? Nh?ng nó làm cho c?m giác tr? l?i tr??ng h?c không bao gi? v?i ?i. Tr??ng h?c ?y ch?t ch?a ??y n?i nh?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ