Thnh Ph? T?i c - Gotham - Season 1 - Vietsub E01 02 CompletedPlay
Thnh Ph? T?i c - Gotham - Season 1 - Vietsub E01 02 Completed
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

V?i t? cách là tân binh c?a S? C?nh sát Thành ph? Gotham, thanh tra James Gordon ?ã h?p tác cùng Harvey Bullock ?? ?i?u tra v? m?t trong nh?ng v? án bí ?n nh?t c?a Gotham: V? ám sát v? ch?ng Thomas và Martha Wayne. Trong su?t quá trình ?i?u tra, Gordon ?ã g?p c?u bé Bruce, con trai duy nh?t c?a nhà Wayne. C?u bé m? côi hi?n ???c lão qu?n gia c?a gia ?ình là Alfred Pennyworth ch?m sóc, nuôi n?ng. ?i?u này càng thôi thúc Gordon ?i tìm k? sát nhân bí ?n. Trên hành trình này, Gordon bu?c ph?i ??i m?t v?i tay trùm b?ng ??ng Fish Mooney, doanh nhân Carmine Falcone c?ng nh? r?t nhi?u ác nhân t??ng lai c?a Gotham nh? Selina Kyle, Edward Nygma, và Oswald Cobblepot. Và ?i?u không ng? nh?t, chính là tình b?n k? l? n?y sinh gi?a Gordon và Wayne, ?ó c?ng chính là tác nhân quan tr?ng trong quá trình hình thành nên Hi?p s? Bóng ?êm c?a t??ng lai...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ