Ti?u Th?i ??i 3 - Tiny Times 3 - ???3Play
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Ti?u Th?i ??i 3 - Tiny Times 3 - ???3
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

D?a trên cu?n ti?u thuy?t "Ti?u th?i ??i" c?a Quách Kính Minh Trong v? tr? nh? nhoi có m?t th?i ??i nh? nhoi… Có nhi?u con ???ng ?? tìm hi?u Th??ng H?i, m?t trong nh?ng thành ph? hào quang l?p lánh nh?t trên b?n ?? Trung Qu?c r?ng l?n. M?t thành ph? ?ang phát tri?n v?i t?c ?? ánh sáng. Trong m?t th?i ??i l?nh lung s?c bén nh? dao g?m. Trên m?c phông n?n ?y, b?n n? nhân v?t chính xu?t hi?n: Lâm Tiêu m? màng, C? Ly ti?u th?, ???ng Uy?n Nh? ??u óc ??n gi?n, và Nam Th??ng, cô gái bí ?n d??i v? ngoài xinh ??p. Câu chuy?n v? b?n cô gái, b?n tính cách, b?n s? ph?n gi?a thành ph? Th??ng H?i ph?n hoa ???c k? l?i chân th?t nh? chính h?i th? cu?c s?ng th?i hi?n ??i, v?i ?? h? n? ái ?, tình yêu và n?i ?au, nh?ng tham v?ng, tính toán và c? nh?ng gi?c m? b?t thành. Hài h??c, k?ch tính, ??y tr?n tr? nh?ng v?n thú v? và t??i m?i nh? chính tu?i thanh xuân. B? phim là s? ti?p n?i thành công c?a các ph?n I, II tr??c ?ó.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ