??i Ch?ng Tham Nh?ng - Z Storm- ???? Z??Play
??i Ch?ng Tham Nh?ng - Z Storm- ???? Z??
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Vào 1 ngày, có 1 cô gái b? t?n th??ng ? ?ôi m?t b?ng xu?t hi?n t?i s? ?i?u tra, mu?n t? cáo c?c tr??ng c?c c?nh sát ?i?u tra t?i ph?m Hoàng V?n Bân v? t?i tham nh?ng. Ng??i ph? trách ?i?u tra t?i s? là L?c Chí Liêm cùng các ??i viên trong quá trình ?i?u tra nh?n th?y s? vi?c không h? ??n gi?n, b?i Hoàng V?n Bân b?n thân là c?c tr??ng c?c ?i?u tra t?i ph?m không nh?ng không ng?n ch?n mà còn l?i d?ng ch?c quy?n ?? th?c hi?n hành vi ph?m t?i. Khi cu?c ?i?u tra d?n l? ra nh?ng manh m?i thì nhi?u nhân ch?ng quan tr?ng l?n l??t b? sát h?i.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ