Thin ???ng bnh yn - Safe Haven - Vietsub HD completedPlay
Picasa:
Thin ???ng bnh yn - Safe Haven - Vietsub HD completed
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Khi m?t ph? n? tr? tu?i bí ?n tên là Katie xu?t hi?n t?i th? tr?n nh? Southport ? B?c Carolina, s? có m?t ???ng ??t này g?i lên bi?t bao câu h?i v? quá kh? c?a cô. Xinh ??p nh?ng tr?m l?ng, Katie d??ng nh? mu?n né tránh b?t k? s? thân tình nào cho ??n khi hàng lo?t s? ki?n kéo cô ??n v?i hai m?i quan h? mi?n c??ng: m?t v?i Alex, ch? ti?m t?p hóa m?t v? có trái tim bao dung cùng hai ??a con nh?, và m?t v?i cô hàng xóm ??c thân th?ng th?n Jo. M?c dù vô cùng ng?i ngùng, Katie d?n d?n c?i b? l?p v? b?o v? quanh mình, b?t ??u hòa nh?p v?i c?ng ??ng giàu tình th??ng m?n và g?n v?i v?i Alex c?ng nh? v?i gia ?ình anh. Nh?ng ngay c? khi tình yêu tìm ??n v?i Katie, cô v?n không h?t lo s? b?i bí m?t t?m t?i v?n còn tìm ??n ám ?nh và khi?n cô s? hãi... quá kh? ?ó ?ã ??y cô ??n v?i chuy?n hành hình d?c ??t n??c ??y lo l?ng và kh? s? ?? ??n v?i n?i ch?n yên bình che ch? Southport. ???c s? giúp ?? ??y th?u hi?u và c? ch?p c?a Jo, Katie d?n nh?n ra cô ph?i l?a ch?n gi?a m?t cu?c s?ng bình yên chóng vánh v?i m?t cu?c s?ng m?o hi?m nh?ng h?nh phúc dài lâu... Và trong chính nh?ng gi? phút t?m t?i nh?t ?y, tình yêu chính là b?n b? bình yên duy nh?t và th?t s?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ