Khch s?n b ?n - My Secret Hotel VietsubPlay
Khch s?n b ?n - My Secret Hotel Vietsub
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Khách s?n bí ?n là b? phim k? v? câu chuy?n k? l? c?a m?t v? án m?ng M?t c?p v? ch?ng ?ã li hôn g?p l?i nhau, m?t ng??i là qu?n lý b? ph?n t? ch?c ?ám c??i, còn m?t ng??i là chú r?. N?i ?ây ?ã di?n ra m?t v? án m?ng. Sang Hyo (Yoo In Na) là qu?n lý b? ph?n ch?c ?ám c??i c?a khách s?n. Cô là m?t ng??i theo ch? ngh?a hoàn h?o, v?i tính cánh vô cùng linh ho?t. Cô ?ã li hôn cách ?ây 7 n?m. Tình c? g?p l?i ch?ng c? Hae Young (Jin Lee Han), là khách hàng c?a khách s?n này. Sang Hyo và Hae Young yêu nhau r?i c??i, sau ?ó 100 ngày thì l?i li hôn. Hae Young là m?t ki?n trúc s? n?i ti?ng. Sung Gyum (Nam Gung Min) là t?ng qu?n lý c?a khách s?n, và là s?p c?a Hae Young. V? án ?ã ?em ??n c?n ch?n ??ng l?n cho khách s?n, dính líu ??n v?n ?? nhân cách tr??c kia c?a anh. Anh v??ng ph?i tình tay ba v?i Sang Hyo và Eun Joo (Lee Young Eun). Eun Joo là qu?n lý truy?n thông cho khách s?n. Cô là m?t ng??i có tinh th?n c?u ti?n.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ