Godzilla 2014 ( HD 720p ) - GodzillaPlay
Picasa:
Picasa 2:
Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

"Godzilla" phiên b?n reboot l?n này c?a ??o di?n Gareth Edwards s? là s? tái sinh c?a Godzilla và m? ra m?t cu?c phiêu l?u hoành tráng, trong ?ó con quái v?t huy?n tho?i l?n này s? không ch? tung hoành phá h?y m?i th? trên ???ng ?i c?a nó mà còn ??ng ?? v?i nh?ng sinh v?t hung ác khác, v?n ???c t?o ra b?i các nhà khoa h?c kiêu c?ng, và t?t c? chúng s? ?e d?a s? t?n vong c?a toàn nhân lo?i. Th?m chí, l?n xu?t hi?n này h?a h?n còn ?n t??ng, h?p d?n và k?ch tính h?n so v?i t?t c? các l?n tr??c ?ây. Trong phiên b?n m?i, Godzilla chính là hi?n thân cho c?n ph?n n? c?a thiên nhiên, cho s? ph?n kháng m?nh m? c?a nh?ng sinh v?t b? con ng??i ??i x? tàn t? trong m?t th?i gian dài.      

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
 • Godzilla 2014 ( HD 720p ) - Godzilla
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ