Ch? C Th? L Yu Hn Qu?c (SBS) - It is Okay, It is Love (SBS)Play
Ch? C Th? L Yu Hn Qu?c (SBS) - It is Okay, It is Love (SBS)
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

M?t ti?u thuy?t gia trinh thám ?n khách kiêm DJ c?a ?ài phát thanh, ?i?n hình c?a m?u ?àn ông phong ?? và lãng m?n v?i kh? n?ng ?n nói hùng bi?n. M?t bác s? nhi?t huy?t c?a khoa th?n kinh, v?i v? ngoài tr?ng di?n nh?ng l?i r?t nhân ??o, h?t s?c c?m thông th??ng xót v?i b?nh nhân. Hai ng??i v?i tính cách ??i l?p nhau ??ng ?? ng?u nhiên trong m?t ch??ng trình th?o lu?n c?a TV và sau ?ó là quá trình ch?a tr? v?t th??ng lòng cho nhau và phát tri?n tình c?m v?a hài h??c v?a lãng m?n.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ