Ng??i B?o V? 2 - The Protector 2Play
Picasa:
Ng??i B?o V? 2 - The Protector 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Thi Lan
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Ng??i B?o V? 2 - The Protector 2   Câu chuy?n b?t ??u sau cái ch?t c?a Boss Suchart, m?t ông ch? tr?i voi ??y quy?n l?c. Nh?ng tên sát th? ?ã c? tình ng?y t?o nh?ng ch?ng c? gi? ?? ?? t?i cho Kham (Tony Jaa) khi anh vô tình xu?t hi?n t?i hi?n tr??ng v? án m?ng. Kham bu?c ph?i ch?y tr?n tr??c s? truy nã c?a c?nh sát. Trong khi ?ó, hai cô cháu gái sinh ?ôi c?a Boss Suchart là Ping Ping (Jeeja Yanin) và Xu Xinh (Teerada Kittisiriprasert) c?ng tìm cách tr? thù cho ng??i bác x?u s?. Th?t may m?n cho Kham khi anh g?p Sergeant Mark (Mum Jokmok), m?t ??c v? Interpol ???c c? ??nThái Lan ?? th?c hi?n m?t nhi?m v? bí m?t. Tr??c s? truy ?u?i c?a nhi?u phe nhóm khác nhau, Kham còn có nhi?m v? truy tìm chú voi yêu quý Khon, bi?n m?t cùng cái ch?t c?a Boss Suchart. Trong cu?c hành trình ??y khó kh?n ?ó, Kham còn dính vào cu?c thi ??u võ ?ài ? th? gi?i ng?m do tên trùm LC (RZA) t? ch?c. Nh?ng võ s? d??i tr??ng c?a LC ch? ???c g?i theo s?, trong ?ó có n? sát th? khiêu g?i Twenty (Yaya Ying Rhatha Phongam) và tên võ s? x?o quy?t No. 2 (Marrese Crump). Hai sát th? này ???c l?nh ?ánh b?i và b?t s?ng Kham.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ