??i H?ng Th?y - Huy?n Tho?i Con Tu Noah - Noah - Play
??i H?ng Th?y - Huy?n Tho?i Con Tu Noah - Noah -
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Truy?n thuy?t v? tr?n ??i h?ng thu? và con thuy?n Noah không nh?ng ???c ghi chép trong Kinh thánh, mà ngay c? trong kho sách c? nh?t ???c khai qu?t t?i th? ?ô Nineveh c?a ?? qu?c Assyria c? ??i c?ng có ghi chép chuy?n t??ng t? trong b?n ??t sét ?ào ???c. Truy?n thuy?t v? Thánh Noah ?óng thuy?n c?u muôn loài v?t thoát n?n ??i h?ng th?y trong Kinh thánh m?t l?n n?a ???c ??a lên màn b?c v?i b? phim Noah - ??i h?ng th?y. ? phiên b?n l?n này, câu chuy?n t?p trung h?n vào s? ph?n nh?ng con ng??i còn l?i trên m?t ??t, cùng m?i liên h? c?a h? v?i Noah và b?t ?i màu s?c tôn giáo. Theo truy?n thuy?t, Noah là ng??i ?àn ông chính tr?c - ng??i ???c Chúa Tr?i ch?n ?? th?c thi m?t ngh?a v? cao c?, nh?m c?u l?y muôn loài trong ngày mà m?t c?n ??i h?ng th?y quét s?ch c? Trái ??t. ?ây là b? phim ???c ??u t? v?i kinh phí cao, dàn d?ng v?i quy mô l?n và s? d?ng nhi?u k? x?o. Có th? th?y rõ nh?t trong quy trình ?óng con thuy?n Noah ?? ??a vào các phân c?nh trong phim. Con thuy?n th?c t? ???c ?oàn làm phim d?ng lên theo ?úng kích th??c ???c mô t? trong Kinh thánh. Ngoài ra, n?i th?t bên trong và nh?ng ?? dùng c?ng ???c s?p x?p h?p lý nh?t ?? mô ph?ng chân th?c s? chu?n b? cho m?t chuy?n ra kh?i th?c s?. Quá trình thi?t k? con thuy?n kéo dài h?n m?t n?m và m?t thêm 6 tháng ?? ?óng và hoàn thành. Phim có s? tham gia di?n xu?t c?a nhi?u tên tu?i n?i ti?ng nh? Russell Crowe (vai chính Noah), Jennifer Connelly (vai ng??i v?), Emma Watson (con gái Noah)... Ngoài ra, phim còn có s? tham gia c?a di?n viên k? c?u Anthony Hopkins. Phim do ??o di?n Daren Aronofsky (phim Black Swan) th?c hi?n.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ