K? Ngh? Ch?t C??i - Blended 2014Play
Picasa:
K? Ngh? Ch?t C??i - Blended 2014
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim K? ngh? ch?t c??i ?ánh d?u s? tái h?p sau 10 n?m c?a c?p ?ôi t?ng quy?n r? khán gi? qua b? phim 50 First Dates (2004), Drew Barrymore và Adam Sandler. Nh??ng ti?nh tiê?t d?? kho?c d?? c???i xen lâ?n la?ng ma?n, ngo?t nga?o ??c tr?ng c?a c?p ?ôi Adam – Drew khiê?n cho K? ngh? ch?t c??i tr?? nên hâ?p dâ?n h?n bao gi?? hê?t. ???c biê?t, ng??i ng?i ghê? ?a?o diê?n cu?a phim chi?nh la? ?a?o diê?n Frank Coraci, ng???i t??ng ch? ??o The Wedding Singer, b? phim ?ánh d?u l?n ??u tiên Drew và Adam ?óng c?p v?i nhau.   K? ngh? ch?t c??i b?t ??u b?ng c?nh Jim (Adam Sandler), m?t ng??i ?àn ông góa v?, có m?t bu?i h?n hò v?i Lauren (Drew Barrymore), m?t ng??i ph? n? ?ã ly d? ch?ng, ?? tìm hi?u nhau. Tuy nhiên, bu?i h?n hò ?ã tr? thành th?m h?a và k?t thúc b?ng vi?c c? hai cùng th? s? không bao gi? nhìn m?t ng??i kia. Tuy nhiên ??nh m?nh tr? trêu ?ã khi?n oan gia ph?i s?m g?p l?i nhau. Khi ??a các con ?i ngh? trong m?t chuy?n du l?ch châu Phi, Jim và Lauren ph?i ??ng m?t nhau liên t?c su?t m?t tu?n ngh? ?ó. Không ch? hai ng??i l?n mà nh?ng ??a con c?a h? c?ng liên t?c x?y ra nh?ng b?t hòa. Th? nh?ng sau ?ó ho? d?n hiê?u nhau h?n, t?? chiê?n tranh tha?nh ho?a bi?nh, t? ghe?t tha?nh yêu, t?? 2 gia ?i?nh tha?nh 1 ma?i â?m…  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ