Ma G??ng - Oculus 2013Play
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Ma G??ng - Oculus 2013
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Vi?t Nam
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

M??i n?m tr??c, bi k?ch x?y ra trong gia ?ình Russell, ?? l?i cu?c s?ng c?a anh ch? em tu?i teen Tim và Kaylie mãi mãi thay ??i khi Tim ?ã b? k?t án v? t?i gi?t ng??i tàn b?o c?a cha m?. Bây gi? ? ?? tu?i 20 c?a mình, Tim m?i ???c th? kh?i nhà giam b?o v? và ch? mu?n di chuy?n v? v?i cu?c s?ng c?a mình; nh?ng Kaylie, v?n còn b? ám ?nh b?i cái ?êm ??nh m?nh, là thuy?t ph?c ng??i ch?t c?a cha m? mình là do m?t cái gì ?ó khác hoàn toàn: m?t l?c l??ng siêu nhiên ác ??c tung ra thông qua kính Lasser, m?t g??ng c? trong nhà th?i th? ?u c?a h?. Xác ??nh ?? ch?ng minh s? vô t?i c?a Tim, Kaylie bài hát xu?ng các g??ng, ch? ?? tìm hi?u cái ch?t t??ng t? ?ã x?y ??n ch? s? h?u tr??c trong th? k? qua. V?i các th?c th? bí ?n bây gi? tr? l?i trong tay, Tim và Kaylie s?m tìm th?y t? ch?c c?a h? trên th?c t? tan v? b?i ?o giác ?áng s?, và nh?n ra, quá mu?n, r?ng c?n ác m?ng th?i th? ?u c?a h? ?ang b?t ??u m?t l?n n?a ... (c) t??ng ??i

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ