Tr Ch?i Ma Qui - Ghost GamePlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Tr Ch?i Ma Qui - Ghost Game
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Thi Lan
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Ma game k? v? câu chuy?n c?a 11 thí sinh ??ng ký m?t ch??ng trình th?c t? ?áng s? mà bu?c h? ph?i ???ng ??u v?i siêu nhiên và s? hãi sâu th?m nh?t c?a h?. H? ?ang ??a ra m?t b?o tàng chi?n tranh c? ??i t?i Campuchia, ???c s? d?ng nh? m?t nhà tù Khmer ?? hai m??i n?m tr??c. Hàng ngàn ng??i dân vô t?i ?ã b? tra t?n và b? gi?t có trong chi?n tranh Campuchia trong nh?ng n?m 1970. T?i b?o tàng là b? b? r?i, và không ai dám b??c vào trong. Ng??i chi?n th?ng duy nh?t c?a ch??ng trình s? ???c th??ng 5 tri?u baht (130.000 USD), s? ti?n cao nh?t t?ng ???c cung c?p trên m?t ch??ng trình trò ch?i c?a Thái Lan. L?y c?m h?ng t? các ph?n th??ng l?n, h? ch?p nh?n m?o hi?m cu?c s?ng c?a h? trong b?o tàng, ??i m?t v?i b?y ???c thi?t l?p b?i các nhà s?n xu?t c?a ch??ng trình, c?ng nh? nh?ng ng??i c?a nh?ng bóng ma th?c có tinh th?n ám ?nh n?i...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ