Alexander ??i ?? (thuy?t minh) - AlexanderPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Alexander ??i ?? (thuy?t minh) - Alexander
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Xem phim Alexander ??i ?? (thuy?t minh) (HD mi?n phí) - Alexander - Vietsub - 2004 (Full HD Mi?n Phí) Phim Alexander ??i ?? (thuy?t minh): Chinh ph?c 90% c?a th? gi?i ???c bi?t ??n b?i 25 tu?i, Alexander ??i ?? d?n quân ??i c?a mình thông qua 22.000 d?m c?a cu?c bao vây và cu?c chinh ph?c ch? trong tám n?m. Ra kh?i nh? Macedonia, Alexander d?n quân ??i c?a mình ch?ng l?i ?? qu?c Ba T? hùng m?nh, lái xe v? phía tây Ai C?p, và cu?i cùng ?ã làm theo cách c?a mình v? phía ?ông t?i ?n ??. B? phim này s? t?p trung vào nh?ng ng??i tám n?m c?a tr?n chi?n, c?ng nh? m?i quan h? c?a mình v?i ng??i b?n th?i niên thi?u c?a mình và chi?n ??u ??i, Hephaestion. Alexander ch?t tr?, b?nh, 33. Cu?c chinh ph?c c?a Alexander ?ã m? ???ng cho s? lây lan c?a v?n hóa Hy L?p (t?o thu?n l?i cho s? lây lan c?a Kitô giáo th? k? sau ?ó), và lo?i b? nhi?u tr? ng?i mà có th? ?ã ng?n ch?n s? m? r?ng c?a ?? ch? La Mã. Nói cách khác, th? gi?i chúng ta bi?t ngày nay có th? không bao gi? có ???c n?u không cho máu, ch?a th?ng nh?t, cu?c chinh ph?c c?a Alexander. Xem phim Alexander ??i ?? (thuy?t minh) - Alexander - Vietsub - 2004 uslt thuy?t minh full vietsub online, Download Alexander ??i ?? (thuy?t minh) - Alexander - Vietsub - 2004 dvdrip tr?n b? mediafire fshare

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ